ایران: سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی 370 میلیون دلار است

سوئیس 100 میلیون یورو در ساخت گلخانه ها ، هنگ کنگ 50 میلیون یورو در عملیات کشتارگاه های گاو و گاو سبک ، خالدی گفت: انگلیس بزرگ 11.7 میلیون یورو در تولید چیپس ، آلمان 575 هزار دلار در بسته میوه های خشک و فرانسه 1.1 میلیون یورو برای تولید گوسفند از نژاد رومانوف.
به گفته وی ، انگلیس 3.4 میلیون یورو در ساخت نخل مکانیزه 500 هکتاری و عراق 50 میلیون دلار در ساخت یک کشتارگاه صنعتی سرمایه گذاری خواهد کرد.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **