ایران سال گذشته رشد اقتصادی 3.6 درصدی مثبت داشته است (روحانی)

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، حسن روحانی ، عصر امروز در مراسم افتتاحیه اتباع پروژه ها ، در مورد شرایط دشوار و دردناک صحبت می کند قبل از افزودن توسط مردم ایران: “با این وجود ما در سه ماهه چهارم سال بیش از 9 درصد رشد صنعتی داشته ایم. ما همچنین رشد صنعتی بیش از 7٪ را تجربه کردیم که باعث رشد اقتصادی ما در سال گذشته شد. “