ایران سالانه 20 میلیون لاستیک تولید می کند

در آغاز سال 2020 ، با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، خرید مواد اولیه برای تولید و کارخانه ها دوباره شروع شد تا تولید به تدریج به حالت عادی بازگشت ، پس از مکثی که در سال 2019 توسط تحریم های ضد ایران ایجاد شد.

از مارس 2020 تا پایان ماه اکتبر ، 12،528،208 تایر با وزن 90،538 تن توسط کارخانه های ایرانی تولید شده است. در مقایسه با مدت مشابه در سال 2019 ، این رشد 26 درصدی را نشان می دهد.

در صورت ادامه روند مثبت فوق ، می توان رکورد تولید 20 میلیون لاستیک را تا پایان سال 1399 (مارس 2020 – مارس 2021) شکست ، که برای اولین بار در صنعت تایر

جهشی که در حال حاضر در تولید تایر شاهد هستیم ، هم کمی و هم کیفی است. و این ممکن است منجر به افزایش صادرات ایران در این زمینه شود.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید