ایران ریاست دوره ای G24 را بر عهده می گیرد

“برای من افتخار بزرگی است که در 12 ماه آینده به عنوان رئیس G24 در خدمت شما هستم” ، همتی در جلسه آنلاین گفت.
وی با تأکید بر اهمیت G24 ، افزود که با توجه به رکودهای عمیق کنونی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا ، نقش و اهمیت گروه روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. p >
“ما در پیگیری دستور کار گروه ، ما قصد داریم تا آنجا که ممکن است مشکلات گذشته را دنبال کنیم و در عین حال تعاملات سازنده تری را بین اعضای گروه ایجاد کنیم” ، او اعلام کرد.
وی گفت: با تأکید بر لزوم افزایش هماهنگی برای حل مشکلات ویروس ،
G24 در اواخر سال 1971 برای کمک به هماهنگی مواضع کشورهای در حال توسعه در مورد مسائل مالی بین المللی پول و توسعه ایجاد شد.