ایران رئیس هیئت اجرایی برنامه مسکن سازمان ملل شد

جمهوری اسلامی ایران با اجماع و بدون مخالفت به مدت یک سال به عنوان رئیس شورای اجرایی انتخاب شد به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه ایران ، برنامه حل و فصل بشر سازمان ملل متحد ، گزارش می دهد.

ایالات متحده تهدید کرد که پس از انتخاب ایران ، از این نهاد سازمان ملل متحد خارج خواهد شد و بودجه و همکاری خود را کاهش می دهد!

IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench

9468 **