ایران در کنار دولت افغانستان و ملت بزرگ خواهد بود

علی اکبر ولایتی این اظهارات را در جلسه این یکشنبه ، 8 نوامبر با نماینده ویژه دبیرکل ملل بیان کرد. دبورا لیونس ، رئیس UNAMA برای افغانستان و رئیس UNAMA (مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان) ، در راس یک هیئت برای گفتگو در مورد تحولات افغانستان به تهران سفر می کنند.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **