ایران در جشنواره بین المللی معلولین توکیو 2021 شرکت می کند

در همین راستا ، وابسته فرهنگی سفارت ایران در ژاپن با همکاری اداره كل تعاون فرهنگی و ایرانیان خارج از كشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی فراخوانی را به جشنواره ارسال كرد تا همه بتوانند از وب سایت مربوطه ، اطلاعات کسب کنید ، کار را وارد کنید و ثبت نام کنید.
موضوع جشنواره امسال “لبخند” است و کسانی که مایل به این کار هستند باید تا روز پنجشنبه ، 30 سپتامبر 2021 ثبت نام و کار خود را مطابق با شرایط اعلام شده ارسال کنند.