ایران: تولید سالانه 180،000 تن پسته

حسین رضایی گفت: “5 میلیون ایرانی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در صنعت پسته کشور کار می کنند. پسته کشت می شود در 28 استان ایران. هر ساله 7000 هکتار باغ به تولید پسته اختصاص می یابد. ”

IRNA صحبت فرانسوی را در توییتر دنبال کنیدInnafrench