ایران به طور قانونی نشت گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی هسته ای را دنبال می کند

کاظم غریب آبادی روز شنبه در گفتگو با شبکه ملی خبر ، در گفتگو با شبکه ملی خبر افزود که ایرادات و دعاوی ایران علیه آژانس انرژی هسته ای ایران برای محافظت از اطلاعات محرمانه به بیش از دو دهه قبل.
کلیه گزارشات مربوط به پادمان ها و برجام و همچنین مکاتبات ایران با آژانس بین المللی انرژی هسته ای و بالعکس محرمانه است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 190 کشور به سایت دسترسی دارند ، آژانس همچنین گزارشات خود را در سایت داخلی خود قرار می دهد که فقط برای اعضای آن قابل دسترسی است.
آژانس می گوید این گزارش ها از طریق آن در رسانه ها منتشر نمی شود ، این بدان معنی است كه یك یا چند كشور می توانند این كار را انجام دهند.
ایران معتقد است آژانس بین المللی انرژی هسته ای مسئولیت اصلی محافظت از اطلاعات محرمانه را بر عهده دارد. غریب آبادی گفت: اگر این سازوکار اطلاعاتی ناقص باشد ، باید اساساً تجدید نظر و اصلاح شود.
سفیر ایران روز جمعه از آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به دلیل افشای محتوای گزارش محرمانه برنامه ایران برای نصب سه آبشار سانتریفیوژ جدید در نطنز و یادآوری کرد که این نهاد مسئول حفاظت از اطلاعات محرمانه کشورها از نظر ضمانت است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **