ایران به دومین تولید کننده بزرگ کیت تلقیح مصنوعی برای حیوانات آزمایشگاهی در جهان تبدیل می شود

از این کیت می توان برای به دست آوردن جنین گاو در شرایط آزمایشگاهی برای استفاده در پرورش گاو های لبنی و گاو اصیل استفاده کرد. خالص.
شرکت ایرانی موفق به تولید محیط کشت IVF و جایگزین کردن آن با 5 رسانه فرهنگ وارداتی آمریکایی برای اجرای مداوم تمام مراحل تولید آزمایشگاه رویان با محیط کشت به جای 5 رسانه فرهنگ.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **