ایران برای تحکیم صلح و برقراری امنیت در جهان تلاش می کند (نماینده ایران در پاریس)

بسیاری از اقدامات ایالات متحده و تلاش های غیرقانونی آن برای ادامه سیاست یک جانبه خود در شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه بهرام قاسمی از طریق پست توئیتری سفارت ایران در فرانسه گفت: ایران با توجه به نگاه واقع بینانه بیشتر کشورهای جهان محکوم به شکست است.
تلاش های ایالات متحده در شورای امنیت زمینه ساز مخالفت کشورهای جهان با شخصیت ایالات متحده است که قوانین بین المللی را نادیده می گیرد ، به گفته قاسمی که به نوبه خود اظهار داشت که ” ایران با استفاده از سازوکارهای شناخته شده بین المللی برای حفظ حقوق خود به کار خود برای تحکیم صلح و ایجاد پایه های امنیت در جهان ادامه خواهد داد. ”
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **