ایران: انقلاب در صنعت برق

افتتاح این 20 مگاپروژه ایران را به مرکز انرژی منطقه تبدیل می کند. شروع نخستین نیروگاه ملی با بهره وری 60٪ ، راه اندازی اولین نیروگاه زمین گرمایی در کشور ، راه اندازی نیروگاه سیریک در استان هرمزگان ، افزایش به 39٪ بهره وری میانگین سالانه نیروگاه های حرارتی ، کاهش به کمتر از 9٪ اتلاف انرژی در شبکه های توزیع و تحویل ، تکمیل خط 400 کیلووات سوم ایران – ارمنستان ، افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه ، مطالعات در مورد هماهنگی شبکه های برقی ایران ، آذربایجان و روسیه ، توسعه فیبر نوری در سکوی شبکه برق و ترویج دفاع سایبری در زمینه زیرساخت ها برق ایران بخشی از این پروژه های جدید از وزارت انرژی ایران است.

همچنین وزارت انرژی ایران مصمم است تابستان را برای اولین بار در ایران تابستان بدون قطع برق انجام دهد.