ایران: افتتاح 1400 پروژه بهداشتی تا پایان آوریل 2020 (وزیر)

علاوه بر این ، صدها مرکز و خانه سالمندان و مراکز آموزش بهداشت افتتاح می شوند که یک رکورد تاریخی به ثبت می رسانند برای دولت فعلی خرد و امید به رهبری رئیس جمهور روحانی در مقایسه با دوره قبل و بعد از انقلاب.

این پنجشنبه ، 12 نوامبر ، سه پروژه در سه شهر مشهد ، قم و زرند کرمان افتتاح شد.