ایران آماده است تا با آتش گرفتن جنگل های همسایه در ترکیه به ترکیه کمک کند

سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه با ترکیه با آتش سوزی گسترده در بخش هایی از جنگل های استانهای جنوبی ترکیه همدردی کرد که منجر به خسارت گسترده به املاک ، مرگ و خسارت تعدادی از شهروندان ترکیه شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن اعلام همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم کشور دوست و برادر ترکیه و تسلیت به خانواده های قربانیان ، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده کمک به دولت و مردم ترکیه بود.