ایران ، دهمین تولید کننده فولاد و دومین تولید کننده آهن اسفنجی

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی (IMIDRO) ، سال گذشته جمهوری اسلامی به تولید فولاد خام 29 میلیون تنی و 30.2 میلیون تنی اسفنج آهن دست یافت و در رده دهم و دوم رده بندی قرار گرفت از بزرگترین کشورهای تولید کننده.
آمارها همچنین نشان می دهد که در طول سال گذشته ، کل تولید کشورهای تولید کننده فولاد به 877.5 میلیون تن رسیده است.
چین ، هند و ژاپن در سه مقام برتر قرار گرفتند.
در سالهای اخیر ، ایران رشد چشمگیری در تولید فولاد تجربه کرده است و صنعت متالورژی نقش اصلی را در تأمین نیازهای ملی و همچنین افزایش صادرات محصولات غیر نفتی داشته است.