انتقال 6 زندانی از گرجستان به ایران

در مرحله چهارم روند انتقال زندانیان ایرانی در گرجستان و به دنبال تلاش های سفارت جمهوری اسلامی برای به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سرویس مطبوعاتی سفارت ایران در ایران ، ‘ایران در تفلیس ، امروز چهارشنبه ، 4 نوامبر ، 6 زندانی دیگر ایرانی برای گذراندن آنچه از مجازات خود باقی مانده است ، به کشورشان بازگردانده شدند. تفلیس.

این زندانیان باید تحت کنترل مقامات قضایی ایران و گذراندن دوره قرنطینه به استانهای مربوطه خود در محل زندگی خود منتقل شوند.

پیش از این 110 زندانی ایرانی برای ادامه حکم خود در سه مرحله از گرجستان به ایران منتقل شده بودند.
تاکنون ، در مجموع 116 ایرانی محبوس در زندان های گرجستان به کشور خود بازگردانده شده اند.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **