المپیک 2021: مقامات ارشد ورزش ایران وارد توکیو می شوند

به گزارش RNA ، وزیر ورزش و جوانان ایران ، مسعود سلطانی فر و رئیس کمیته ملی با ورود آنها به توکیو سید رضا صالحی امیری ملی پوش المپیک مورد استقبال مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران قرار گرفت.