اجرای مشترک بابا یتو توسط دو گروه کر از ایران و کرواسی

میلاد عمرانلو ، رهبر گروه کر تونال تهران و یانیا کاناپیچ رهبر گروه سرود گروه ورازدین ، ​​بابا یتا ، یک اثر آفریقایی به زبان سواحیلی ، به معنای “دعا برای خدا” را در یک پروژه مشترک انتخاب کردند.
دو رهبر ارکستر از ایران و کرواسی در بیانیه مشترکی نوشتند: “در این شرایط دشوار که ما با آن روبرو هستیم ، زمانی که ارتباطات انسانی به پایین ترین حد خود رسیده است ، لازم است که روحیه خود را بازیابیم تا به ابتدای کار برگردیم ، تا به خودمان برگردیم. به همین دلیل ما بابا یتا را انتخاب کردیم و به همین دلیل موسیقی آفریقایی را انتخاب کردیم. این “مهد” مشترک بشریت است و نقطه اتصال همه مردم جهان است. “