اتحادیه اروپا خواستار عادی سازی روابط اقتصادی با ایران است

اولوف اسکوگ این اظهارات را در جلسه شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد تا نهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل را در مورد وضعیت فعلی در نظر بگیرد در مورد اجرای قطعنامه 2231.
“در سه سال و نیم گذشته ، ایران بطور دقیق با تعهدات خود عمل کرده است و در 14 ماه از خروج ایالات متحده از برنامه جهانی و بازگرداندن تحریم ها ، تهران نیز باقی مانده است. این دیپلمات گفت: “به وظیفه خود متعهد است.”
وی همچنین تأکید کرد که به لطف این پیمان ، آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) آزادانه به کلیه تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی دسترسی داشته است ، تأکید کرد که ایران نیز به طور داوطلبانه عمل کرده است پروتکل اضافی.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **