آیت الله خامنه ای پس از درگذشت احمد جبرئیل ، شخصیت مقاومت فلسطین ، تسلیت می گوید

آیت الله خامنه ای روز پنجشنبه در پستی از جبرئیل به عنوان “مبارز خستگی ناپذیری” یاد کرد که تمام عمر خود را صرف مبارزه برای وطن غصب شده و ملت مظلوم خود کرده است.
“من به خاطر ناپدید شدن جنگنده خستگی ناپذیر ، آقای احمد جبرئیل ، به ملت فلسطین و به تمام مبارزان و فعالانی که درگیر مبارزه پرشور فلسطین و تمام عناصر مقاومت در منطقه آسیا در غرب و وی خاطرنشان کرد که بستگان [داغدیده] وی هستند. ”
مقام معظم رهبری همچنین از خداوند خواستند که به مبارز متوفی پاداش های آسمانی فراوان عطا کند و به او آمرزش بخشد.
بادر جبرئیل ، پسرش گفت ، جبرئیل ، رهبر و بنیانگذار جبهه مردمی برای آزادی فرماندهی عمومی فلسطین (PFLP-GC) روز چهارشنبه در پی بیماری در دمشق درگذشت.