آسیا راگبی از انجمن راگبی ایران ستایش می کند

به گزارش ایرنا ، ریزل ست نماینده مسابقات جهانی راگبی در آسیا و بنیامین ون راین ، رئیس توسعه آسیا راگبی ، از برگزاری شش دوره آموزشی داوران و مربیان راگبی در ایران استقبال کردند. .

کلاسها واقعاً به دلیل همه گیر شدن کرونور ویروس برگزار شد. این کارگاه ها که به لطف ابتکار انجمن راگبی ایران برگزار می شود ، هدف مربیان و داوران ایرانی راگبی خواهد بود. این دوره های آموزشی با حمایت مقامات آسیا راگبی انجام شد. به زودی نسخه جدیدی از این دوره ها برای زنان ایرانی فعال در زمینه راگبی نیز برگزار می شود.

نمایندگان انجمن راگبی آسیا همچنین از انگیزه مقامات ایرانی برای توزیع 100 توپ راگبی در استان های مختلف کشور استقبال کردند و این ژست را گامی سازنده در جهت توسعه و ترویج راگبی دانستند. در ایران.

IRNA صحبت فرانسوی را در توییتر دنبال کنیدInnafrench