Covid-19 / نقاشی کودکان: یک دانشجوی ایرانی برنده مسابقه می شود

در مصاحبه با ایرنا روز یکشنبه 5 ژوئیه ، مدیر آموزش و پرورش اندیمشک گفت: مسابقه نقاشی در موضوع Coronavirus توسط هند تقریباً سازماندهی شده بود. “تیام رحمانی نژاد از دبیرستان چاهد در چقایق در اندیمشک با شرکت در این مسابقه و ارسال نقاشی خود در آنجا ، موفق به کسب مقام اول” شد ، از این مقام استقبال می کند.

وی افزود: “دانش آموزان اندیمشک از نظر استعدادهای فرهنگی ، علمی و هنری از پتانسیل های بسیار خوبی برخوردار هستند و تلاش می شود تا آنها را بهینه تر کنیم.”

مسابقه نقاشی با موضوع Coronavirus از 15 تا 25 آوریل تحت نظارت بنیاد پیکاسو برگزار شد. 1700 نفر از 40 کشور جهان در این رقابت شرکت کردند