Coronavirus: شهردار تهران پیشنهاد ائتلاف شهرهای جهانی را داده است

به نقل از مرکز امور بین الملل شهرداری تهران ، پیروز حناچی عصر جمعه در جریان یک نشست مجازی سازمان اظهار داشت: شهرهای متحد و دولتهای محلی (UCLG) توسط شهر رم: بحران مرتبط با بیماری همه گیر Covid-19 به ما نشان داد که مدیریت سیاسی جهان کاستی های زیادی دارد. سیاستمداران در کشورهای مختلف قادر به ارائه حداقل نیازهای انسانی به بشریت نیستند ، آنها نمی توانند از منافع شهروندان خود دفاع کنند. ”
در شرایط فعلی ، حناچی پیشنهاد داد تا ائتلافی از شهرداری های کلانشهر در سراسر جهان تشکیل شود و جلسات دوره ای با هدف توسعه همکاری برگزار شود. ”
در انتقاد از الگوهای مدیریت یکجانبه ، شهردار تهران خواستار تقویت چند جانبه جهانی در چارچوب ائتلاف های فراملی جدید شد.