Coronavirus: آمار تلفات در ایران بیش از 8000 نفر است

سخنگوی وزارتخانه گفت كه 3134 نفر اضافی كه از این ویروس مثبت بودند ، آزمایش شده و این تعداد را به 160696 نفر آزمایش كردند. سلامتی ، کیانوش جهانپور. جهانپور گفت: تاکنون 125206 بیمار بهبود یافته و از بیمارستانها مرخص شده اند ، در حالی که 2585 بیمار همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته این وزارتخانه ، تاکنون 997،009 تست در کشور انجام شده است.
دنبال ایرنا در توییتر شویدrnafrench 9422 ** class = “گالری پنهان” />