جامعه یهودی ایران حمایت خود را از جمهوری اسلامی نشان می دهد: ما در خط مقدم مقابله با اغتشاشگران هستیم

به گزارش ایرنا، جمعه امروز چهارم آبان ماه در بیانیه ای ناآرامی های اخیری که ایران عزیزمان را متاثر کرده و متاسفانه جامعه یهودیان تهران…