9 ایرانی به فینال جام جهانی پومسه صعود کردند

مسابقات با شرکت 401 شرکت کننده از 79 کشور در بخشهای استاندارد ، ابتکاری و منفرد برگزار می شود.
مردجان سلحشوری ، نسترن ملکی ، نرجس شریفی و سکینه هوشنگی ماه به فینال مسابقات جهانی زنان صعود کردند و در میان مردان – امیررضا مهربان ، حمید نظری ، محمد تقی خاتمی ، نادر خدامرادی و هدایت آریانفر. p >
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **