7/115 هزار تن کاتد مس در ایران در 5 ماه نخست سال تولید شده است

براساس گزارش ایرنا در روز سه شنبه 8 سپتامبر 2020 ، بر اساس جداول آماری مورد بررسی ، در ماه آگوست ، تولید کاتد مس در ایران به 24621 تن رسیده و رشد 23 درصدی را نسبت به ماه مشابه (تقویم) سال گذشته به ثبت رسانده است.

تولید کاتد مس در سال گذشته به 250،000 تن رسید و انتظار می رود طبق انتظارات امسال (قبل از پایان 21 مارس 2021) به 280،000 تن برسد.

مدیرکل انجمن ملی صنایع مس ایران اعلام کرد: “ذخایر مس در خانه 528 میلیون تن افزایش یافته و کشف ذخایر جدید مس باعث شده ایران هفتمین کشور در این کشور باشد. شرایط رزرو. ”

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **