65٪ مقالات علمی ایران تحت تحریم ها نوشته شده اند

طبق مطالعات انجام شده ، در سال 2020 تعداد اسناد علمی ایرانی فهرست شده در Scopus به 72،839 افزایش یافت. این تعداد در سال 2019 64،788 بود ، محمد جواد دهقانی سه شنبه ، 2 فوریه را اضافه می کند.

ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید

9468 **