500 محقق ایرانی به ایران برمی گردند

از سال 2015 ، بیش از 500 محقق ایرانی ، فارغ التحصیل از بزرگترین دانشگاه های جهان ، از جمله کارکنان علمی بهترین دانشگاه ها در این کشور به عنوان بخشی از یک برنامه همکاری با کارشناسان و کارآفرینان ایرانی است.
با وجود شیوع ویروس کرونا ، بیش از 300 فارغ التحصیل ایرانی از 200 دانشگاه برتر جهان سال گذشته همکاری با دانشگاه های ایران را آغاز کردند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **