160 سالگرد روابط ایران و ایتالیا: یک مشارکت فرهنگی جدید

وابسته فرهنگی ایران محمدتقی امینی عملاً با مائوریتزیو اولیویهو ، رئیس دانشگاه پروجا در ایتالیا ملاقات کرد تا راه های برای تقویت همکاری های مشترک فرهنگی.
امینی برگزاری نمایشگاه 5000 ساله مهندسی ایران ، تأسیس دفتر ایرانی در دانشگاه ، راه اندازی دوره زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه و برنامه ای برای معرفی سینمای ایران در پروجا.
در طول جلسه آنلاین ، هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که اولین تفاهم نامه علمی را در سالهای آینده امضا کنند.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **