127 کشور در جشنواره بین المللی هرکات شرکت می کنند

غفاری در این مراسم گفت: “امسال این جشنواره در دانشگاه های شهید بهشتی و الزهرا برگزار شد.” اختتامیه که روز سه شنبه در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
همانطور که توضیح داد ، جشنواره بین المللی دانشجویی هرکات بزرگترین رویداد دانشجویی در ایران است که از سال 2008 توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران با همکاری دانشگاه های مختلف برگزار می شود.
هدف از این مسابقه جمع آوری دانش آموزان از نقاط مختلف جهان در ترکیبی از جشنواره و نمایشگاه و با هدف تبلیغات عمومی پروژه ها و فعالیت های شرکت کنندگان ، تقویت الهام و ایجاد نقطه شروع همکاری بین المللی دانشجویان
IRNA را در توییتر دنبال کنیدrnafrench 9422 **