114 اختراع ثبت اختراع ایرانی در موسسات بین المللی ثبت شده است

طبق مرکز ثبت اختراعات ایران ، 1،878 درخواست پشتیبانی ثبت اختراع توسط سیستم عامل این دریافت شده است مرکز ، که 306 مورد در مرحله ارزیابی تایید شده است. اختراعات خارجی به 114 مورد رسیده است.

مرکز ثبت اختراعات اختراعات ساختاری تحت هدایت معاونت علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران است. این مرکز 90 درصد هزینه های اختراعات ثبت شده را کمک مالی می کند. اعطای اختراع ثبت اختراع یکی از پیش شرط های ورود محصولات فناوری به بازارهای بین المللی است.

یکی از مهمترین الزامات و پیش شرط های ورود محصولات تکنولوژیکی به بازارهای بین المللی اطمینان از حمایت از حقوق مالکیت معنوی است. سیستم ثبت اختراع برای ثبت رسمی نوآوریها و ابتکارات در کشورهای مختلف ایجاد و توسعه یافته است.

عدم رعایت قوانین مربوط به مالکیت معنوی در بازار بین المللی می تواند خسارات زیادی از جمله قرار گرفتن در معرض فناوری در بازار هدف یا اقدامات قانونی توسط رقبا و تولیدکنندگان محصولات مشابه را به دنبال داشته باشد. ثبت بین المللی حق ثبت اختراعات ایرانی می تواند یکی از راه حل های حل این چالش پیش روی مخترعان و شرکت های فناوری ایرانی باشد.

یکی از مهمترین مأموریتهای مرکز ثبت اختراعات ایران پشتیبانی از حق ثبت اختراع در دفاتر ثبت اختراع بین المللی است که دارای مزایای متعددی مانند عدم افشای نتایج ارزشمند جستجو در جستجوها یا پایان نامه های دانشجویی در قالب مقاله و کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات محققان و نخبگان علمی.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مخترعانی که قصد دارند اختراعات خود را در دفاتر ثبت اختراع بین المللی ثبت کنند پشتیبانی می کند و از حمایت قانونی حق ثبت اختراع برخوردار است. / p>

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید