10 بازی سنتی ایرانی در فهرست میراث جهانی ISESCO ثبت می شود

محمد تقی امیری خراسانی روز یکشنبه در مصاحبه با ایرنا گفت: “هدف از ضبط این بازی های سنتی و Rustic ارائه هویت این بازی ها به جهانیان است تا بتوانیم مستندات و طبقه بندی لازم را انجام دهیم. ”

“امسال ما در نظر داریم یک جشنواره ده روزه ورزش روستایی را در روز دهکده و هفته تربیت بدنی کشور برگزار کنیم. هدف ما احیای این سنت در کشور است.” ، رئیس فدراسیون روستایی و عشایری اضافه کرد ورزش.

سازمان جهانی اسلامی برای آموزش ، علوم و فرهنگ (ICESCO) (ICESCO) سازمانی تخصصی است که تحت نظارت سازمان همکاری اسلامی (OIC) در زمینه های آموزش ، علوم ، فرهنگ و ارتباطات در کشورهای اسلامی فعالیت می کند به منظور تقویت روابط بین کشورهای عضو.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید