یونیسف برای کودکان مبتلا به اپیدرمولیز بولوزا پانسمان به ایران ارسال می کند

روپوش های تولید شده توسط شرکت دارویی سوئدی Mölnlycke با همکاری مرکز تهیه جهانی صندوق در کپنهاگ تهیه و به ایران ارسال شد. تهیه پانسمان 8.5 تنی برای توزیع به مرکز پشتیبانی “Maison des EB” و خانواده های دارای کودکانی که از این بیماری رنج می برند ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده می شود. در استانهای مختلف ایران.