گلخانه: منطقه آزاد تجاری ارس ، قطب خاورمیانه

منطقه آزاد ارس و شهر جلفا در مرز ایران و ارمنستان ، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان.
مزیت های مختلف فرهنگی ، گردشگری و اقتصادی این منطقه را به یک قطب جدید گردشگری و اقتصادی برای گردشگران خارجی و ملی تبدیل کرده است.
ادامه دارد
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **