گفتگوهای ایران و سوئد برای حل بحران یمن

در جلسه خاجی و نماینده سوئد ، که سفیر آن کشور در تهران نیز حضور داشت ، در مورد تحولات جاری در صحنه یمن ، از جمله راه های حمایت از تلاش ها برای پایان دادن به بحران انسانی و رفع محاصره مردم یمن ، بحث شد. .
آنها همچنین روشهایی را برای پایان دادن فوری به بحران انسانی در یمن بررسی کردند. برقراری آتش بس در یمن ، رفع حصر این کشور و رفع خطر نشت نفت از تانکر نفتی Safer نیز در دستور کار این نشست بود.