کوهنورد ایرانی پرچم اکو را بر قله سومونی برافراشت

در این صعود تاریخی ، که با حمایت رئیس موسسه فرهنگ سازمان همکاری اقتصادی (ECO) سرور بختی انجام شد ، راشین جهانبازی ، به عنوان اولین زن مسلمان و ایرانی ، بلندترین قله های تاجیکستان را فتح کرد و به عنوان نشانه حسن نیت ، پرچم موسسه فرهنگ ECO را بر روی بام آسیای میانه به عنوان نمادی از دوستی بین مردم این منطقه تاریخی برافراشت.