کشف دهکده تاریخی ریاب در شرق ایران

این دهکده دارای مجموعه ای از ساختمانهای قدیمی ، سنسور باد ، حوضچه ، قلعه ، حمام ، مسجد و یک آب انبار با معماری بسیار زیبا و یکی از آثار باستانی شهر که ارزش تاریخی خود را حفظ می کند.
روستای ریاب در حال حاضر یکی از روستاهای هدف گردشگری ایران محسوب می شود و برخی از آثار وی در فهرست ملی میراث های ایرانی قرار گرفته است.
از طرف دیگر ، مقبره ابومنصور ریاابی ، از وزرای توگرول و بنیانگذار دولت سلجوقی ، در روستا است.
IRNA را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **