کشتی کره جنوبی با برخورداری از نرمش دادستان ایران آزاد شد

“پس از اتمام تحقیقات در مورد نقض کشتی کره جنوبی و به درخواست مالک و دولت کره ای برای رهاسازی کشتی ، دستور آزادسازی توسط دادستان محترم صادر شده است. “، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه به خبرنگاران گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: “جمهوری اسلامی ایران ، به عنوان کشوری با خط ساحلی طولانی در منطقه خلیج فارس و دریای عرب ، بر رعایت کامل مقررات دریایی ، از جمله مقررات حفاظت از محیط زیست ، و ناظران اصرار دارد. هرگونه تخلف در این زمینه.