کشتی آزاد: ایرانیان در راه یک مسابقات مقدماتی المپیک

مسابقات انتخابی کشتی آزاد المپیک در آسیا 11 آوریل در آلماتی قزاقستان برگزار می شود.
در نتیجه ، امروز صبح کشتی گیران آزاد تیم ملی ایران برای شرکت در این مسابقات به قزاقستان پرواز کردند.
تیم کشتی آزاد ایران پیش از این سهمیه بازیهای المپیک توکیو را در وزنهای 57 ، 86 و 125 کیلوگرم کسب کرده است.
ایرنا را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید 9422 **