ژان کلود کاریر مترجم فرانسوی مولانا و عطار درگذشت

نویسنده ، نمایشنامه نویس و نویسنده ژان کلود کاریر دوشنبه 8 فوریه در سن 89 سالگی درگذشت. این دوستدار ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی ، حتی نمایشی را براساس “آواز پرندگان” عطار نوشت.

ژان کلود کاریر چندین بار به ایران سفر کرده است و در آنجا کارگاههایی نیز برای دانشجویان ایرانی برگزار کرده است.