پولادگر ایرانی به عنوان نماینده فنی فدراسیون بین المللی تکواندو انتخاب می شود

انتخاب نماینده فنی فدراسیون بین المللی تکواندو از 1 تا 3 دسامبر سال 2020 با شرکت 9 شرکت کننده برگزار شد از سراسر جهان.

محمد پولادگر ، رئیس فدراسیون تکواندوی ایران به عنوان نماینده فنی فدراسیون بین المللی تکواندو در مسابقات ورزشی مانند بازی های المپیک ، بازی های قاره ای و مسابقات جهانی انتخاب شده است.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید