پذیرش پناهندگان: ایران در رتبه دهم جهان قرار دارد

بر اساس گزارش جدیدی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سال 2020 منتشر کرد ، ایران از نظر میزبانی پناهندگان در رتبه دهم جهان قرار دارد.
780،000 پناهنده افغان و 20،000 پناهنده عراقی در ایران زندگی می کنند.
لازم به ذکر است که ترکیه با 3.7 میلیون پناهنده بیشترین تعداد پناهنده در جهان را میزبانی می کند و کلمبیا با 2.7 میلیون پناهنده دومین کشور میزبان پناهندگان در جهان است.