پتروشیمی: درآمدهای ایران در مدت شش سال 230 درصد افزایش می یابد

صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و با شناسایی مدلهای جدید این رشد ادامه خواهد یافت.
این صنعت دارای بالاترین ارزش افزوده در بین صنایع مرتبط با نفت و گاز است و در حال حاضر 50 پروژه فعال در صنعت پتروشیمی در کشور وجود دارد.