پا: ایران اسناد را برای میزبانی جام ملتهای آسیا 2027 ارسال می کند

فدراسیون فوتبال ایران مدارك لازم را كه از طرف كنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی مسابقات آسیایی به موقع ارائه شده ارائه كرده است تحت تعقیب بود
اسناد مربوطه در زمینه های مختلف در 75 صفحه توسط فدراسیون فوتبال ایران به کنفدراسیون ارسال شده است.
AFP میزبان نوزدهمین دوره بازی های جام ملتهای آسیا در سال 2021 را اعلام خواهد کرد.
IRNA را در توییتر دنبال کنیدInnafrench 9422 **