پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی در اهواز

این کنگره علمی به همت انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی جوندی شاپور اهواز برگزار می شود از 27 تا 29 ژانویه. بیش از 1400 متخصص بین المللی با 676 مقاله در این رویداد پزشکی در جنوب غربی ایران شرکت می کنند. در این کنگره سه روزه 11 سخنرانی و 21 کارگاه علمی مجازی برگزار خواهد شد.

در کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی اهواز ، اساتید و محققان از سراسر جهان جدیدترین مقالات علمی در زمینه ایمونولوژی را در 20 صفحه مختلف ، به ویژه در مورد واکسن های تولید شده در منطقه Covid-19 ارائه می دهند. .

برای اطلاعات بیشتر در مورد پانزدهمین کنگره بین المللی ایمنی شناسی و آلرژی ، علاقه مندان می توانند به www.icia. ir مراجعه کنند.

ایرنا فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید