پارس سود: تولید 14 میلیارد متر مکعب گاز از فاز 12

سید محمد مهدی هاچمی ، امروز یکشنبه ، 4 اکتبر ، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی ایرنا ، صحبت کرد ، گفت: “پالایشگاه آماده است تا در شرایط مناسب بهره برداری وارد زمستان شود. ”

“پالایشگاه نهم ، اولین مجموعه ، امسال تعمیرات اساسی انجام داد و علی رغم بحران ویروس کرونا ویروس را در بهترین شرایط به پایان رساند.”