ویروس کرونا ویروس: سنت “شب یلدا” که عملاً توسط ایرانیان برگزار می شود

شب یلدا (آخرین شب پاییز) هر ساله ایرانیان فرصتی برای دیدار والدین و پدربزرگ و مادربزرگ به منظور جمع شدن به عنوان یک خانواده. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا ، ایرانیان با رعایت پروتکل های بهداشتی ، شب یلدا را به روش های مجازی جشن می گیرند.
ایرانیان می گویند که از تلاش پزشکان و پرستاران در مبارزه با covid-19 قدردانی می کنند و بنابراین آنها اجتماعات مصرف امسال را کنار می گذارند و سنت یلدا را فقط با حضور اعضا به صورت محدود جشن می گیرند از خانواده آنها.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید