ویروس کرونا ویروس: ایالات متحده خرید واکسن توسط ایران را مسدود کرد (روحانی)

در جلسه کمیته ملی مبارزه با ویروس کرونا ، رئیس جمهور روحانی تلاش شدید دولت خود را برای خرید واکسن Covid-19 در بازارهای بین المللی ؛ تلاشهایی که توسط خصومتهای غیرانسانی کاخ سفید مسدود شده است.