ویروس کرونا ویروس: آموزش از راه دور برای بیش از 12.7 میلیون دانشجوی ایرانی

محسن حاجیمیرزایی افزود: “بیش از 11 میلیارد پرونده آموزشی بر اساس بستر رایانه ای شاد رد و بدل شده است و این امر آموزش خوبی را ارائه داده است. ارتباطات بین معلمان و دانش آموزان. علاوه بر این ، روابط خوبی در فضای مجازی بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان های آموزش در استانها وجود دارد. ”

به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران ، وزارت آموزش و پرورش ایران بستر رایانه ای شاد ، یک شبکه ارتباطی بین دانش آموزان و معلمان آنها را طراحی کرد.

وزارت ارتباطات ایران همچنین امکان اتصال به اینترنت را برای دانشجویان ساکن در دورافتاده ترین روستاها و مناطق ایران فراهم کرده است.

IRNA فرانسوی زبان را در توییتر @ Irnafrench دنبال کنید